Site içinde arama
_
-
Ana sayfa
Foto arşiv
Tüm Anafilya Dizini
 Yıl 2010
 Yıl 2009
 Yıl 2008
 Yıl 2007
 Yıl 2006
 Yıl 2005
 Yıl 2004
 Yıl 2003
 Yıl 2002
 Yıl 2001
 
1  145  3432277

 ©Copyright 2001-2017

 Yıl 2002 Ocak Dergisi - Sayı:7 sayfa:11    
 

SEVGİ ve DOSTLUK


S. Halûk UMAR


‘Sevgi’ ve ‘dostluk’ iç içe iki kavram ... Sevgisiz dostluk olamayacağı, herkesin hiç düşünmeden kabul edeceği bir gerçek. Ancak, gerçek dostluğun sâdece sevgiyle mümküm olamayacağını da bilmek zorundayız. ‘Dostluk’ kavramının içinde, ‘sevgi’den başka unsurlar da var : Diğerkâmlık : Kendi çıkarları kadar, dost bildiği kişinin çıkarlarını da göz önünde tutmak... Samimiyet : Açıklık, açık kalplilik, açık sözlülük... İçtenlik : Sevinç ve üzüntülerin gösterişsiz paylaşılması... Güven : Karşılıklı dayanışma içinde olacağınızdan şüphe etmemek... İçi dışında olmak : Riyâkârlıktan uzak bir iletişim, olduğu gibi görünmek... Dostluk, bütün bu unsurların birleşmesinden doğan ve ‘sevgi’ ile paketlenip bütünleşen, elle tutulur, gözle görülür, kulakla duyulur somut ilişkilerin tümüdür. Bu unsurlardan birinin eksikliği dostluğun topallamasına neden olur. Dostluğun ne olduğunu daha iyi belirtebilmek için, ‘Dost’un kim olduğuna bir göz atmakta fayda var : * Dost, “acaba rahatsız eder miyim?” kaygısı duymadan her diledi- ğimiz anda kapısını çalabileceğimiz ve kapımızı her çaldığında, iki elimiz kanda olsa bile, onu memnuniyetle, hoş karşılayabildiğimiz kişidir... * Dost, karşılık beklemeden, varlığımızdan verebileceğimiz her şeyi ona verdiğimiz ve onun verdiklerine karşılıkta bulunmak kaygısı taşımadığımız kişidir... * Dost, boşalmak ihtiyâcı duyduğumuzda, bilerek veya bilmeyerek, bütün öfkemizi üzerine boşalttığımız zamanlarda bile kalbini kırama- dığımız; o aynı şartlarda kafamızı kırsa bile kalbimizi kıramayan kişidir... * Dost, yanlışlarını hiç çekinmeden yüzüne söyleyebildiğimiz; yanlış- larımızı yüzümüze vurduğu zaman kendisine teşekkür duyduğumuz kişidir... “Dost acı söyler...” * Dost, içimizden gelerek dertleriyle dertlenebildiğimiz, sevinçleriyle sevinç duyabildiğimiz; kendi sevinç ve üzüntülerimizi de aynı şekilde paylaşacağından emim olduğumuz ve dolayısıyla, her derdimizi, her sevincimizi, hiç duraksamadan ona açabildiğimiz kişidir... * Dost, zor durumlarında, zor günlerinde ona bütün olanaklarımızla destek olabildiğimiz; zor durumlarımızda bize destek olacağına, zor günlerimizde yanımızda bulunacağına güvendiğimiz kişidir... * Dost, uzakta olduğunda eksikliğini hissettiğimiz; aynı şekilde eksikliğimizi duyduğuna inandığımız kişidir ... Dost ve dostluk konusunda daha pekçok şey söylenebilir. Ben kısaca, ‘dost’ ve ‘dostluk’ kavramlarını özetlemeğe çalıştım. Son olarak, bütün söylediklerimi konunun başlığıyla ilişkilendirmek için eklemek istediğim birşey var : * Dost, yürekten sevdiğimiz ve bizi yürekten sevdiğine inandığımız kişidir ... Sevgi, dostluğun en önemli ögesi .. başlıbaşına sınırsız bir konu. Binlerce yıldır, binlerce yazarın, binlerce şâirin, yüzlerce filozofun anlatmağa çalıştığı soyut bir duygu. Onu birkaç cümleyle özetleye- bilmek mümkün değil bence... Ankara, 14 Kasım 2001

S. Halûk UMAR


sayfa:11

İLETİŞİM İÇİN

 
_